Zmiany w przepisach o obronie koniecznej

W dniu wczorajszym w dzienniku ustaw opublikowano ustawę o zmianie ustawy Kodeks Karny (treść), która nowelizuje regulacje dotyczące obrony koniecznej. Zgodnie z dotychczas obowiązującym art. 25 kodeksu karnego osoba odpierająca w obronie koniecznej bezpośredni,...